1. Domeniul de aplicare

  1. Toate utilizările website-urilor oferite de Xella International GmbH şi/sau de alte companii asociate acesteia („Xella”)(denumit în continuare "Website-ul Xella") sunt permise numai pe baza prezentelor condiţii. Aceste condiţii generale pot fi suplimentate, modificate sau înlocuite în cazuri individuale prin alte condiţii, de exemplu pentru achiziţia de bunuri şi/sau servicii. Imediat ce un utilizator se loghează pe website sau, în cazul în care nu este necesară o logare separată şi utilizatorul accesează website-ul corespunzător al Xella, utilizatorul sus-menţionat recunoaşte valabilitatea prezentelor condiţii de utilizare, în versiunea cea mai recentă.
  2. În cazul în care pe perioada utilizării website-ului Xella, utilizatorul acţionează în numele unei companii, de exemplu pentru exercitarea unei activităţi comerciale sau ale unei profesii liberale, sau pentru un organism public, se va aplica art. 312e para. 1 pag.1 Nr. 1-3 din Codul Civil German.
 2. Servicii

  1. Xella oferă anumite informaţii şi programe software, după caz, în plus faţă de documentaţie, pentru a fi accesate sau descărcate de pe website-ul Xella.
  2. Xella îşi păstrează toate drepturile de a întrerupe parţial sau în totalitate punerea la dispoziţie a website-ului Xella. Având în vedere proprietăţile sistemelor de computere şi internet, Xella nu îşi poate asuma nicio răspundere pentru disponibilitatea neîntreruptă a website-ului Xella.
 3. Înregistrarea, parola

  1. Anumite pagini de pe website-ul Xella pot fi protejate prin parolă. Accesul la aceste pagini este disponibil numai utilizatorilor înregistraţi, în interesul securităţii desfăşurării activităţii. Utilizatorii nu au dreptul să solicite înregistrarea de către Xella. În mod special, Xella îşi rezervă dreptul de a solicita înregistrare pentru unele website-uri care anterior beneficiau de acces liber. Xella va avea dreptul, în orice moment, să revoce autorizaţia de acces prin blocarea datelor de acces, fără nicio obligaţie de a specifica motivele unei asemenea acţiuni, în special în cazul în care

   • utilizatorul furnizează date de înregistrare eronate;
   • utilizatorul a încălcat prezentele condiţii sau a fost neglijent în utilizarea datelor sale de acces;
   • utilizatorul a încălcat legislaţia în vigoare pentru accesul la website-ul Xella, sau pentru utilizarea acestuia;
   • utilizatorul nu a utilizat website-ul Xella pentru o perioadă mai lungă de timp.
  2. În cazul în care este necesară înregistrarea, utilizatorii vor sunt obligaţi să furnizeze date corecte la înregistrare şi să anunţe Xella imediat cu privire la orice schimbări ulterioare (când aceste date sunt furnizate online). Utilizatorii sunt obligaţi să ia măsuri privind primirea e-mailurile transmise către adresele de e-mail specificate de aceştia.
  3. După finalizarea înregistrării, utilizatorul va primi un nume de utilizator şi o parolă ) denumite în continuare „datele utilizatorului”) La prima accesare, utilizatorul va fi obligat să schimbe parola primită, cu o parolă cunoscută numai acestuia. Datele utilizatorului îi permit acestuia să vizioneze, să-şi modifice propriile date sau, după caz, să revoce sau să completeze orice consimţământ dat privind procesarea datelor.
  4. Utilizatorii vor fi obligaţi să se asigure că datele utilizatorului nu sunt divulgate terţilor şi vor fi răspunzători pentru orice comenzi sau alte acţiuni efectuate în legătură cu aceste date ale utilizatorului. Este necesară delogarea din zona protejată cu parolă, după fiecare utilizare.În cazul în care utilizatorul află că un terţ utilizează datele sale fără autorizaţie, utilizatorul va fi obligat să comunice imediat acest lucru către Xella în scris, iar după caz, să transmită o notificare preliminară prin e-mail.
  5. După primirea notificării în conformitate cu punctul 3.4, Xella va bloca accesul la zona protejată prin parolă pentru respectivele date ale utilizatorului. Această blocare poate fi anulată numai după ce Xella va primi o solicitare separată din partea utilizatorului, sau după o nouă înregistrare.
  6. Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării în orice moment, în scris, dacă o asemenea anulare nu afectează derularea unei tranzacţii în curs de desfăşurare. În asemenea cazuri, Xella va şterge toate datele utilizatorului şi alte date referitoare la utilizator, imediat ce acestea nu mai sunt necesare.
 4. Drepturile de utilizare a informaţiilor, programelor software şi documentaţiei

  1. Utilizarea informaţiilor, programelor software şi documentaţiei puse la dispoziţie pe website-ul Xella se va realiza cu respectarea prezentelor condiţii sau, în cazul actualizării informaţiilor, programelor software sau documentaţiei, cu respectarea condiţiilor de licenţiere în vigoare, stabilite în prealabil cu Xella. Condiţiile de licenţiere prevăzute special, de exemplu pentru descărcarea programelor software, au prioritate faţă de prezentele condiţii.
  2. Xella acordă utilizatorilor un drept neexclusiv şi netransferabil de utilizare a informaţiilor, programelor software şi documentaţiei puse la dispoziţie pe website-ul Xella, aşa cum s-a stabilit sau, dacă nu s-a stabilit, în conformitate cu scopul intenţionat de Xella la momentul punerii la dispoziţie şi publicării acestora.
  3. Programele software sunt furnizate gratuit, în limbaj cod-maşină. Xella nu va răspunde pentru furnizarea codului-sursă. Excepţie fac codurile-sursă pentru programele open source, ale căror condiţii de licenţiere au prioritate faţă de prezentele condiţii la diseminarea programelor open source, acestea necesitând furnizarea codului-sursă. În asemenea cazuri, Xella va pune la dispoziţie codul-sursă după decontarea propriilor costuri.
  4. Informaţiile, programele software şi documentaţia nu pot fi comercializate, închiriate şi nici puse la dispoziţia terţilor în niciun fel. Dacă acest lucru nu este permis în conformitate cu reglementările legale obligatorii, utilizatorul nu poate modifica, nu poate efectua inginerie inversă sau traduce programele software sau documentaţia, sau părţi separate ale acestora. Utilizatorul va avea dreptul să efectueze copii de siguranţă ale programelor software, în cazul în care aceste copii sunt necesare pentru a asigura utilizarea viitoare în conformitate cu prezentele condiţii de utilizare.
  5. Informaţiile, programele software şi documentaţia sunt protejate prin legea drepturilor de autor, ca şi pe baza acordurilor internaţionale de drepturi de autor şi a altor legi şi acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorii sunt obligaţi să respecte aceste legi şi, în mod special, să nu îndepărteze elementele de identificare alfanumerice, marcajele şi notele privind drepturile de autor din informaţiile, programele software, documentele şi copiile acestora.
  6. Secţiunile 69a ff. din Legea germană a drepturilor de autor sau reglementările comparabile aplicabile pe baza legii valabile a drepturilor de autor, nu vor fi afectate.
 5. Proprietatea intelectuală

  1. Indiferent de reglementările speciale prevăzute la punctul 4 al prezentelor condiţii de utilizare, informaţiile, mărcile şi alte conţinuturi aflate pe website-ul Xella nu pot fi modificate, copiate, reproduse, comercializate, închiriate, date în leasing, utilizate, completate sau exploatate în alt mod.
  2. Cu excepţia drepturilor de utilizare şi a altor drepturi oferite în mod expres utilizatorului, nu este acordat utilizatorului niciun alt drept, în special drepturi privind utilizarea denumirilor companiei sau drepturi de protecţie comercială, cum ar fi brevetele mărcile de proprietate industrială, iar Xella nu va fi obligată să acorde asemenea drepturi.
  3. În cazul în care utilizatorul introduce idei sau sugestii pe website-ul Xella, Xella va avea dreptul să le utilizeze cu titlu gratuit pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi comercializarea produselor din portofoliul companiei.
 6. Obligaţiile utilizatorilor

  1. La utilizarea website-ului Xella, utilizatorii vor fi obligaţi să se comporte în aşa fel încât

   • să nu încalce convenţiile, legile de protecţie comercială şi legile drepturilor de autor sau alte legi privind proprietatea;
   • să nu transfere viruşi, aşa-numiţii troieni sau alte programe care ar putea deteriora programele software; să nu introducă, stocheze sau transmită hyperlink-uri sau conţinuturi care să încalce obligaţiile de confidenţialitate sau cu caracter ilegal;
   • să nu difuzeze reclame, e-mailuri nesolicitate (aşa-numitele mesaje „spam”) sau avertizări nefondate privind viruşii, erorile de funcţionare sau altele similare, sau să solicite participarea la jocuri de noroc sau concursuri, sisteme tip bulgăre de zăpadă, scrisori în lanţ, jocuri piramidale sau activităţi similare.
  2. Xella îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la website-ul Xella în orice moment, în special în cazul în care utilizatorii nu îşi respectă obligaţiile rezultate din prezentele condiţii de utilizare.
 7. Hyperlink-uri

  1. Website-ul Xella poate conţine hyperlink-uri către website-urile unor terţi. Xella nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor website-uri şi nici nu aprobă aceste website-uri sau conţinutul acestora, deoarece Xella nu are niciun control asupra informaţiilor la care se obţine acces prin link şi nici nu este responsabilă cu conţinutul şi informaţiile puse la dispoziţie pe respectivele link-uri. Utilizatorii vor accesa aceste website-uri pe propriul risc.
 8. Răspunderea pentru deficienţele juridice sau materiale

  1. În cazul în care informaţia, programele software sau documentaţia sunt furnizate cu titlu gratuit, Xella nu îşi asumă nicio răspundere privind deficienţele materiale sau juridice ale informaţiilor, programelor software sau documentaţiei, în special privind corectitudinea, lipsa erorilor, lipsa drepturilor de protecţie şi drepturi de autori ale terţilor, completitudinea şi/sau capacitatea de utilizare - cu excepţia cazului neglijenţei sau intenţiei evidente.
  2. Informaţia furnizată pe website-ul Xella are rol de exemplu, iar specificaţiile sau descrierile generale ale capacităţilor tehnice ale produselor nu pot fi întotdeauna aplicabile în cazuri individuale (de exemplu din cauza modificării produselor). Proprietăţile sau caracteristicile de performanţă obligatorii din punct de vedere legal trebuie astfel stabilite de comun acord cu Xella sau companiile sale afiliate, la achiziţia respectivului produs.
 9. Alte tipuri de răspundere, programe periculoase "malware"

  1. Răspunderea Xella pentru deficienţele materiale şi juridice este definită la punctul 8 al prezentelor condiţii de utilizare. Toate celelalte tipuri de răspundere din partea Xella sunt excluse în mod expres, cu excepţia cazului în care respectiva răspundere este obligatorie în conformitate cu legea răspunderii privind produsul, sau din cauza relei-intenţii, neglijenţei evidente, pericolului pentru viaţa, membrele sau sănătatea oamenilor, proprietăţilor garantate, ascunderii frauduloase ale unei deficienţe sau încălcării unei obligaţii contractuale semnificative.
  2. Cu toate acestea, despăgubirile acordate din cauza încălcării unor obligaţii contractuale sunt limitate la daunele previzibile tipice contractului, cu excepţia relei intenţii sau neglijenţei evidente.
  3. Cu toate că Xella face toate eforturile necesare pentru a se asigura că website-ul Xella este liber de programe periculoase tip "malware" (de ex. viruşi, troieni, viermi, spyware şi programe similare), nici Xella, nici companiile afiliate nu pot garanta faptul că aceste programe malware nu sunt prezente pe website şi astfel compania nu îşi poate asuma nicio garanţie în acest sens. Înainte de descărcarea oricăror informaţii, programe software sau documentaţii, utilizatorul este obligat să ia măsuri rezonabile de precauţie şi să utilizeze un scanner antivirus pentru protecţia sa şi pentru prevenirea propagării programelor malware pe website-ul Xella.
  4. Nicio schimbare privind sarcina probei în dezavantajul utilizatorului nu este asociată cu termenii specificaţi mai sus la punctele 9.1 şi 9.2.
 10. Protecţia datelor şi confidenţialitatea datelor personale

  1. Xella respectă reglementările legale în vigoare privind protecţia datelor, ca şi propria politică Xella de protecţie a datelor personale în ceea ce priveşte utilizarea şi procesarea datelor personale. Politica Xella de protecţie a datelor personale poate fi consultată prin hyperlink-uri către website-ul Xella
 11. Contracte auxiliare, jurisdicţie, legislaţia aplicabilă

  1. Orice contracte auxiliare vor fi efectuate în scris.
  2. Jurisdicţia exclusivă pentru utilizatorii care au calitatea de comercianţi în sensul Codului comercial german, este oraşul Duisburg.
  3. Paginile individuale ale website-ului Xella sunt controlate de către Xella International GmbH şi/sau companiile afiliate, care sunt responsabile cu conţinutul acestora. Aceste pagini respectă cerinţele legale din ţara în care compania responsabilă îşi are sediul social.
  4. Xella nu îşi asumă nicio răspundere privind posibilitatea de accesare sau descărcare a informaţiilor, programelor software şi/sau a documentelor de pe website-ul Xella, inclusiv din locaţiile din afara ţării în cauză. În cazul în care utilizatorii aflaţi în locaţii din afara ţării în cauză accesează website-ul Xella, aceştia sunt răspunzători exclusiv pentru respectarea reglementărilor în vigoare în conformitate cu legislaţia naţională a ţării.
  5. Accesul la informaţii, programele software şi/sau documentaţiile aflate pe website-ul Xella nu este permis din ţările unde acest acces este ilegal. În asemenea cazuri şi în cazul în care utilizatorul doreşte iniţierea unor relaţii comerciale cu Xella, utilizatorul însuşi trebuie să contacteze compania afiliată Xella din ţara în cauză sau compania Xella International GmbH.
  6. Utilizarea website-ului Xella sau al companiilor afiliate se supune exclusiv legislaţiei Germaniei, excluzând Convenţia ONU privind contractele de vânzare de bunuri la nivel internaţional şi alte standarde aflate în contradicţie în materie de drept privat internaţional. Această alegere a legislaţiei/jurisdicţiei nu este aplicabilă dacă acest lucru nu se poate stabili într-un mod legal şi efectiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare în fiecare caz. În asemenea cazuri se va aplica legislaţia locală din locaţia unde compania afiliată îşi are sediul.

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe această pagină de internet. Protecția datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi și facem toate eforturile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor(UE) 679/2016 („Regulamentul” sau „GDPR”) și a oricăror prevederi care implementează, modifică, completează sau înlocuiesc acest Regulament.

În cadrul acestei informări privind protecția datelor, explicăm ce informații (inclusiv date cu caracter personal) sunt procesate în legătură cu vizita dumneavoastră pe pagina de internet „building-companion.ro” („Website-ul” sau „Platforma Building Companion”) și utilizarea serviciilor și a funcționalităților disponibile pe Platformă pentru Distribuitori de materiale de construcții (depozite de materiale de construcții) care se înscriu ca parteneri Building Companion.