Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe această pagină de internet. Ne angajăm să vă protejăm datele personale și să respectăm legea în vigoare privind protecția datelor, în special Directiva UE Generală privind Protecția Datelor („GDPR”).
În cadrul acestei informări privind protecția datelor, explicăm ce informații (inclusiv date cu caracter personal) sunt procesate de noi cu ocazia vizitei dvs. pe acest website („Site-ul web”).

Politica generală de confidențialitate
Informații privind protecția datelor pentru clienți
Informații privind protecția datelor pentru profesioniști
Informații privind protecția datelor pentru distribuitori
 1. Operatorul

  1. Noi – Xella RO, parte a Grupului Xella – tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și obligațiile legale care servesc la protejarea acestora. Prevederile legale impun transparență deplină în prelucrarea datelor cu caracter personal. Doar atunci când dvs., în calitate de persoană vizată, considerați că prelucrarea datelor este transparentă și echitabilă pentru dvs., considerăm că sunteți informat(ă) corespunzător cu privire la rațiunea, scopul și temeiul prelucrării.

   Prin urmare, această Politică de confidențialitate vă explică în detaliu ce date cu caracter personal prelucrăm atunci când utilizați site-ul nostru web https://building-companion.ro/ sau alte subpagini pe care sunteți redirecționați prin intermediul acesteia sau alte prezentări on-line pe rețelele de socializare. 

  2. Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor, respectiv, „operatorul” în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a RGPD  și al reglementărilor și alte regulamente aplicabile în domeniul protecţiei datelor este: 

   XELLA RO S.R.L. 

   Bucharest Business Park, Sos. București-Ploiești nr. 1A, Clădirea C, etaj 3, Sector 1, București, România, 

   Nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/15715/2005 -  

   CUI J40/15715/2005 

   Tel. +4021 300 30 08 

   Fax +40 21 319 77 85 

   protectia.datelor@xella.com 

   - Denumită în continuare „operatorul” sau „noi” -  

   Puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor la 

   XELLA RO S.R.L. 

   Bucharest Business Park, Sos. București-Ploiești nr. 1A, Clădirea C, etaj 3, Sector 1, cod poștal 013681, București, România,   

   Tel. +4021 300 30 08 

   Fax +40 21 319 77 85 

   protectia.datelor@xella.com 

  3. Vă rugăm să aveți în vedere că link-urile de pe site-ul nostru web vă pot redirecționa către alte pagini de Internet care nu sunt administrate de noi, ci de terțe părți. Aceste link-uri sunt vizibile în mod clar sau devin vizibile printr-o schimbare a adresei în browser-ul dvs. Nu suntem nici responsabili, nici nu răspundem pentru respectarea regulamentelor aplicabile privind protecția datelor sau pentru modalitățile prin care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal de către operatorii site-urilor web terțe.

 2. Definiții

  1. Conform RGPD - 

   În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate utilizăm termenii în sensul definit prin RGPD. Definițiile (Art. 4 din RGPD) se regăsesc la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

  2. Modulele cookie - 

   Modulele cookie sunt fișiere text care sunt instalate pe terminalul dvs. atunci când vizitați un site web și sunt citite de pe acesta. Acestea conțin combinații de litere și cifre pentru a permite, de exemplu, recunoașterea utilizatorului și a setărilor aplicabile atunci când utilizatorul revine pe site-ul web care instalează modulele cookie; de asemenea, acestea îi permit utilizatorului să rămână conectat la un cont de client și servesc la analiza statistică a anumitor comportamente ale utilizatorului.

  3. Categorii de date - 

   Atunci când facem referire în cadrul acestei Politici de confidențialitate la categoriile de date pe care le prelucrăm, se consideră că acestea includ, dar fără a se limita la, următoarele date: Date principale (de ex., numele, adresa, data nașterii), date de contact (de ex., adresa de e-mail, numerele de telefon, serviciile de mesagerie), date referitoare la conținut (de ex., înregistrări de text, fotografii, materiale video, conținutul documentelor/fișierelor), date referitoare la contract (de ex., obiectul, termenii, categoriile de clienți), date de plată (de ex., detaliile bancare, istoricul plăților, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date de utilizare (de ex., detalii despre cursul vizitei dvs. pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conținuturi, orele de acces), precum și date privind conexiunea (de ex., date privind dispozitivul, adrese IP, URL de referință).

 3. Informații privind prelucrarea datelor

  1. Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă și în măsura în care avem un temei legitim pentru prelucrare. Transferăm date cu caracter personal către terțe părți numai în cazurile descrise mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de ex., pseudonimizare, criptare).

   Cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să stocăm sau să transferăm date cu caracter personal către terțe părți (în special către organele de cercetare penală), decizia noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le stocăm și pentru cât timp, precum și în ce măsură le putem divulga ocazional terților în funcție de caracteristicile site-ului web pe care îl utilizați la anumite intervale de timp.

 4. Durata stocării

  1. Datele cu caracter personal vor fi șterse de îndată, atunci când scopul prelucrării a fost îndeplinit sau a încetat pentru orice motiv, sau expirarea oricărei durate de stocare obligatorie, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este necesară în continuare pentru încheierea sau executarea unui contract. În cazul în care utilizăm module cookie care nu sunt esențiale pentru a vă pune la dispoziție serviciul pe care îl doriți, vă informăm despre durata acestor module cookie în cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate. 

 5. Proces decizional individual automatizat incluzand crearea de profiluri

  1. Nu folosim în general un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în sensul Art. 22 par. 1 și 4 din RGPD.

 6. Drepturile persoanei vizate

  1. Dvs., în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

   • dreptul la informare,
   • dreptul de acces,
   • dreptul la rectificare,
   • dreptul la ștergere,
   • dreptul la restricționarea prelucrării,
   • dreptul la portabilitatea datelor,
   • dreptul la opoziție,
   • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri,
   • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere,
   • dreptul de a se adresa instanței de judecată.

   Precizam ca autoritatea responsabilă cu supravegherea datelor competentă în Romania este: 

   Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.anspdcp.ro).

   Cu toate acestea, puteți depune plângerea dvs. și la orice altă autoritate de supraveghere responsabilă cu protecția datelor.

 7. Obligațiile de notificare ale operatorului

  1. Informăm fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal despre o rectificare sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate în conformitate cu Art. 16, Art. 17 par. 1 și Art. 18 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de informare se dovedește imposibilă sau implică un efort disproporționat. Vă vom pune la dispoziție informații cu privire la acești destinatari, dacă ne solicitați acest lucru.

 8. Obligația de a furniza date cu caracter personal

  1. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în secțiunile II și III de mai jos, care menționează de asemenea temeiurile legale aplicabile, nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazurile descrise la Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD, datele cu caracter personal sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract. Ne vom regăsi în imposibilitatea de a încheia contractul în cazul în care nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare. Dacă nu furnizați datele în cazurile descrise la Art. 6 par. 1 lit. a) și f) din RGPD, nu puteți utiliza secțiunile relevante ale site-ului nostru web. 

 9. Dreptul la opoziție și retragerea consimțămantului

  1. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru respectivul scop de marketing direct.

   Potrivit Art. 7 par. 3 propoziția 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul exprimat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. Acest lucru înseamnă că retragerea are efect doar asupra unor prelucrări ulterioare retragerii consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă prin poștă sau prin e-mail. Dacă vă opuneți prelucrării, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care ne este permis altfel (prin lege) să facem acest lucru. În cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru  prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, suntem obligați în temeiul Art. 17 par. 1 lit. b) din RGPD să ștergem datele dvs. cu caracter personal la cererea dvs., fără întârzieri nejustificate. 

   Vă puteți opune prelucrării și/sau vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă către: 

   XELLA RO S.R.L. 

   Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3, Sector 1,  București, România 

   protectia.datelor@xella.com

 1. Utilizarea site-ului web in scop informativ

   • Scopul prelucrării: Dacă vizitați site-ul nostru web și îl folosiți în simplu scop informativ, ceea ce înseamnă fără a utiliza caracteristici sau funcții suplimentare, cum ar fi formularul de contact sau plug-ins pentru rețelele de socializare, colectăm date cu caracter personal în mod automat pentru a asigura funcționalitatea și optimizarea site-ului web, precum și securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Furnizorul de servicii IT
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 2. CMP Usercentrics

   • Scopul prelucrării: Când vizitați site-ul nostru, anumite informații sunt stocate pe terminalul dvs. sau sunt citite de pe acesta, dacă acest lucru este indispensabil pentru funcționarea site-ului nostru web. Sunt incluse aici informații care sunt prelucrate de programul „CMP Usercentrics” pentru a se asigura că sunt setate sau citite doar acele module cookie care sunt indispensabile din punct de vedere tehnic pentru administrarea site-ului nostru web sau pe care le-ați autorizat prin exprimarea consimțământului. Când codul CMP Usercentrics este încărcat, adresa dvs. IP este transferată operatorului. Am selectat operatorul ținând cont de interesul pentru protecția datelor și de criterii tehnice.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. c), f) din RGPD
   • Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Germania
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 3. Google Analytics 

   • Scopul prelucrării: Analiza statistică a utilizării site-ului web. Colectăm adresa dvs. IP înainte de a fi anonimizată de către Google prin scurtare înainte de a fi stocată permanent pe serverele Google.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda.
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA
   • (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate. 
 4. Google Remarketing

   • Scopul prelucrării: Analiza pseudonimizată a comportamentului de navigare documentat pe site-ul nostru web și afișarea reclamelor personalizate pe paginile rețelei Partenerului Google.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda.
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA
   • (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 5. Facebook (buton "Share")

   • Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea plug-in-ului, puteți utiliza butonul „Share” de la Facebook pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare
   • Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”)
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA
   • (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 6. LinkedIn (butonul „Share”)

   • Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea inserției, puteți utiliza butonul " Share" de la LinkeIn pentru a distribui conținutul site-ului nostru web cu alte persoane prin intermediul rețelei de socializare LinkedIn. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web. 
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare
   • Destinatarul datelor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda  
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA (în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 7. Pinterest

   • Scopul prelucrării: Pe site-ul nostru web, oferim caracteristici, funcții și conținut de la serviciul Pinterest. Acestea pot include conținuturi, cum ar fi imagini, materiale video și texte, precum și butoane pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a distribui conținutul site-ului nostru web cu alte persoane din rețeaua Pinterest.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, SUA
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele sunt transferate în SUA (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 8. Twitter

   • Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web și v-ați dat consimțământul privind utilizarea inserției, puteți utiliza „Plug-in pentru rețelele de socializare” de la Twitter pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Twitter și pentru a vizualiza Fluxul nostru Twitter. Serviciul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea, date de utilizare
   • Destinatarul datelor: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA
   • (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 9. Xing

   • Scopul prelucrării: Atunci când vizitați site-ul nostru web, puteți utiliza butonul „Xing” pentru a distribui conținutul site-ului nostru web către alte persoane prin intermediul rețelei de socializare Xing. Când faceți acest lucru, adresa dvs. IP este transferată către Xing, însă nu este stocată acolo permanent. Butonul ne ajută să oferim un design mai personalizat al site-ului nostru web.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 10. Youtube

   • Scopul prelucrării: Colectăm adresa dvs. IP pentru a permite recuperarea conținutului video, asigurând astfel un design atractiv pentru site-ul nostru web. Acesta este și interesul nostru legitim în ceea ce privește Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD
   • Categorii de date: date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda
   • Transferul preconizat către țări terțe:  Datele pot fi transferate ocazional în SUA
   • (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 11.  Pixel Facebook 

  1. Folosim pixelul Facebook al Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA - www.facebook.com - „Facebook”) pe site-ul nostru de internet. Pixelul Facebook oferă o opțiune de urmărire a comportamentului utilizatorilor după ce au fost redirecționați către unul dintre site-urile noastre de internet făcând clic pe o reclamă de pe Facebook. Acest proces este conceput pentru a evalua eficiența reclamelor de pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și poate ajuta la optimizarea eforturilor de publicitate viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi, așadar nu putem să tragem concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor, iar noi personal nu transmitem date cu caracter personal către Facebook. Cu toate acestea, Facebook stochează și prelucrează datele astfel încât să fie posibilă o asociere cu profilul respectiv, iar Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu Liniile directoare privind utilizarea datelor Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Puteți activa și dezactiva transmiterea de reclame de către Facebook și partenerii săi de pe Facebook. Un cookie poate fi, de asemenea, stocat pe computerul dvs. în aceste scopuri. Dacă sunteți membru al Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dvs. prin intermediul pixelului Facebook și să le asocieze cu datele dvs. de membru stocate pe Facebook, vă puteți opune utilizării pixelului Facebook.

 12. Google Ads (AdWords)

  1. Folosim urmărirea conversiilor Google Ads pe site-ul nostru pentru a înțelege ce se întâmplă după ce un client a făcut clic pe anunțurile noastre - indiferent dacă a descărcat un voucher, s-a înscris la buletinul informativ sau ne-a contactat. Atunci când un client completează o acțiune pe care am definit-o ca valoroasă, aceste acțiuni ale clienților se numesc conversii. Utilizând acest lucru, este posibil să vedem date despre conversii pentru campanile noastre, grupurile de anunțuri, anunțurile și cuvintele cheie. Vizualizarea acestor date în rapoartele noastre ne poate ajuta să înțelegem modul în care publicitatea noastră ne ajută să atingem obiective importante pentru afacerea noastră. Puteți dezactiva definitiv utilizarea cookie-urilor de către Google accesând următorul link pentru a descărca și instala plugin-ul furnizat acolo: https://www.google.com/settings/ads/plugin . În mod alternativ, puteți dezactiva utilizarea de cookie –uri de către terțe părți prin implementarea paginii de dezactivare a Inițiativei de Publicitate în Rețea (Network Advertising Initiative) la adresa http://www.networkadvertising.org/choices/aufrufen și a informațiilor suplimentare menționate în contradicție. Pentru mai multe informații despre Conversia Google AdWords și politica de confidențialitate Google, accesați http://www.google.com/privacy/ads/  

 13. Google Tag Manager

   • Este un serviciu de administrare centralizată a tag-urilor furnizat de Google.
   • Tip de date colectate: Cookies și date privind utilizarea site-ului.
   • Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda.
   • Transferul preconizat către țări terțe: Datele pot fi transferate ocazional în SUA (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului)
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Da, în acest sens, vă rugăm să consultați prezentarea generală de la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
 14. Analiza web prin Hotjar

  1. Folosim Hotjar pe site-ul nostru, un instrument de analiză web al firmei Hotjar Limited, cu numărul de firmă C 65490, adresa de înregistrare situată în Centrul de Afaceri St Julian , 3, la nivelul 2, Strada Elia Zammit, St Julian STJ 1000, Malta. Folosim Hotjar pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor și pentru a optimiza serviciu oferit și experiență utilizatorilor. Hotjar este un serviciu de tehnologie care ne ajută să înțelegem mai bine experiența utilizatorilor (de exemplu, cât timp petrec pe care pagini, pe ce link-uri aleg să facă clic, ce fac și ce nu le place utilizatorilor să facă etc.) și acest lucru ne permite să construim și să menținem serviciul oferit pe baza feedback-ului de la utilizatori. Hotjar utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor și dispozitivele acestora (în special adresa IP a dispozitivului (captată și stocată numai în formă anonimă), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul dispozitivului (identificatori unici de dispozitiv), informațiile despre browser, locație (doar țara), limba preferată pentru afișarea site-ului nostru). Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar și nici noi nu vom folosi niciodată aceste informații pentru a identifica utilizatorii individuali sau pentru a le suprapune cu date suplimentare despre un utilizator individual. Pentru mai multe detalii, consultați Politica de confidențialitate Hotjar făcând clic pe: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy . Puteți să renunțați la crearea unui profil de utilizator, stocarea de către Hotjar a datelor privind utilizarea site-ului nostru și utilizarea de către Hotjar a cookie-urilor de urmărire pe alte site-uri, urmând acest link de dezactivare: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out  .

 15. Atunci cand ne contactați (prin e-mail, telefon, formularul de contact)

   • Scopul prelucrării: Să vă răspundem solicitării pe care ne-ați trimis-o prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru web, prin e-mail sau pentru a răspunde solicitării dvs. de a fi apelat(ă) înapoi.
   • Temeiul juridic:  Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD; Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD (dacă solicitarea dvs. se referă la încheierea unui nou contract sau la un contract existent);
   • Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date privind conexiunea și, unde se aplică, date referitoare la contract
   • Destinatarul datelor:  La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella.
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu

 16. Solicitare de materiale publicitare sau oferte

   • Scopul prelucrării: Să vă trimitem materialul publicitar solicitat și pentru a pregăti și a vă trimite ofertele solicitate.
   • Temeiul juridic:  Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD; Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD (dacă solicitarea dvs. se referă la încheierea unui nou contract sau la un contract existent)
   • Categorii de date: Date principale, date de contact, date privind conexiunea și, unde se aplică, date referitoare la contract
   • Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella; furnizori de servicii poștale.
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 17. Buletin informativ digital

   • Scopul prelucrării: Administrarea listei noastre de corespondență și transmiterea buletinului informativ solicitat prin e-mail, SMS sau alt mesaj direct, personalizarea buletinului nostru informativ în baza comportamentului dvs. de utilizator și posibilitatea de a dovedi consimțământul dvs. privind transmiterea buletinului informativ.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. a) din RGPD
   • Categorii de date: date de contact, date principale, date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella; și furnizori de servicii de marketing
   • Transferul preconizat către țări terțe: Nu intenționăm să transferăm datele către țări terțe.
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
 18. Date pentru crearea unui cont de client sau a unui cont de profesionist in platformă

  1. În cazul în care vă creați un cont în platforma noastră, colectăm și procesăm datele personale conținute în formularul de înregistrare de pe platformă. În momentul creării unui cont de client sau al unui cont de profesionist, cu ajutorul opțiunii „Creare cont” din platformă, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei Xella. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea contului dvs. de client sau de profesionist și a datelor care au fost necesare pentru crearea contului. De asemenea, ștergerea contului și implicit a datelor dvs personale din baza noastră de date, se poate face direct de către dvs din contul/profilul propriu. Vă putem solicita să reintroduceți datele colectate anterior în timpul înregistrării, în special în scopul identificării/autentificării dvs., dacă doriți să utilizați anumite funcții/funcționalități de pe platforma noastră care sunt disponibile doar pentru utilizatorii care au un cont în platformă.

 1. Pagina Facebook/datele detaliate ale paginii

   • Scopul prelucrării: Administrăm o pagină cu privire la compania noastră la https://www.facebook.com/BuildingCompanionRomania („Pagina de Facebook”). Atunci când vizitați și utilizați pagina noastră de Facebook, Facebook poate analiza comportamentul dvs. de utilizator și ne poate furniza informațiile obținute astfel („detalii”). Utilizăm detaliile paginii în scopul optimizării economice și pentru a asigura un design de prezentare pe Internet, care este adaptat pentru a se potrivi cererii existente.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD
   • Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“) (acționând în calitate de operator asociat – termenii esențiali ai acordului sunt disponibili la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
   • Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
   • Drepturile persoanei vizate: Protejarea și implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată sunt responsabilitatea Facebook. Facebook oferă informații despre drepturile dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către Facebook.
 2. Pagina Instagram/datele detaliate ale paginii

   • Scopul prelucrării: Am configurat o pagină despre compania noastră pe platforma „Instagram” a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) la adresahttps://www.instagram.com/building_companion_romania/. Atunci când vizitați și utilizați pagina noastră de Instagram, acesta poate analiza comportamentul dvs. de utilizator și ne poate furniza informațiile obținute astfel („detalii”). Utilizăm detaliile paginii în scopul optimizării economice și pentru a asigura un design de prezentare pe Internet, care este adaptat pentru a se potrivi cererii existente.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD
   • Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea
   • Destinatarul datelor: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“) (acționând în calitate de operator asociat – termenii esențiali ai acordului sunt disponibili la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
   • Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).
   • Stocăm informații pe terminalul dvs. în baza consimțământului dvs. sau citim informațiile respective? Nu
   • Drepturile persoanei vizate: Protejarea și implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată sunt responsabilitatea Facebook. Facebook oferă informații despre drepturile dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către Facebook.
 3. LinkedIn (profil)

   • Scopul prelucrării: Am configurat o pagină despre compania noastră pe platforma „LinkedIn” la adresa https://www.linkedin.com/company/xella-romania/.  Atunci când accesați această pagină, LinkedIn prelucrează date cu caracter personal de la dvs. Noi primim statistici privind utilizarea acestei pagini derivate din aceste date.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 litera f din RGPD.
   • Categorii de date: Date principale, dacă este cazul, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea, date privind locația, dacă este cazul.
   • Destinatarul datelor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda (în calitate de operator asociat potrivit Art. 26 din RGPD - esența acordului se regăsește la adresa https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).
   • Transferul preconizat către țări terțe: De la caz la caz, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).
   • Stocăm sau citim date cu caracter personal pe dispozitivul dvs. final în baza consimțământului dvs.? Nu
   • Drepturile persoanei vizate: LinkedIn este responsabilă pentru implementarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată. LinkedIn vă va informa despre datele dvs. în calitate de persoană vizată la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De asemenea, vă puteți exercita drepturile față de noi, urmând ca noi să direcționăm imediat solicitarea dvs. către LinkedIn.
 4. Canalul YouTube

   • Scopul prelucrării: Am configurat un canal video pe platforma „YouTube” a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda („Google”) la adresa  https://www.youtube.com/@buildingcompanion8957. Atunci când accesați această pagină, Google prelucrează date cu caracter personal de la dvs. Noi primim statistici despre utilizarea acestei pagini derivate din aceste date.
   • Temeiul juridic: Art. 6 par. 1 litera f din RGPD.
   • Categorii de date: Date principale, dacă este cazul, date de contact, date referitoare la conținut, date de utilizare, date privind conexiunea, date privind locația, dacă este cazul.
   • Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda.
   • Transferul preconizat către țări terțe: În cazuri individuale, SUA și alte țări terțe (pe baza clauzelor standard privind protecția datelor ale Comisiei Europene, Art. 46 par. (2) lit. (c) din RGPD și pe baza deciziilor privind caracterul adecvat (Art. 45 din RGPD)).
   • Stocăm sau citim date cu caracter personal pe dispozitivul dvs. final în baza consimțământului dvs.? Nu

IV. Informare privind modulele cookie pe care le utilizăm

1. Informare privind modulele de cookie pe care le utilizăm 
 1. Informare privind modulele de cookie pe care le utilizăm 

  1. Mai jos găsiți denumirea și durata modulelor cookie care sunt utilizate de inserțiile și serviciile menționate mai sus - cu condiția ca dvs. să vă fi exprimat consimțământul privind utilizarea modulelor cookie; astfel, aderăm la următoarea schemă de ordine: [Denumirea serviciului]: [Denumirea modulului cookie] ([Durata]).

   În general, accesul la un modul cookie este posibil doar de la adresa de Internet de la care a fost setat modulul cookie. Acest lucru înseamnă că noi nu putem accesa modulele cookie ale furnizorilor pe care îi implicăm (a se vedea mai sus). Nici acești furnizori nu pot accesa la rândul lor modulele noastre cookie. Terțele părți nu pot accesa modulele noastre cookie și nici pe cele ale furnizorilor pe care îi implicăm. Terțele părți pot accesa modulele cookie doar prin atacuri tehnice pe care nu le putem controla și pentru care nu suntem nici responsabili, nici răspunzători.