Fundația unei case reprezintă elementul structural pe care se sprijină întreaga construcție, încărcările transmițându-se, prin ziduri, direct către ea. Din acest motiv, fundația trebuie să îndeplinească unele cerințe foarte speciale care țin, în general, de rezistență și stabilitate.

Dacă intenționezi să-ți construiești o casă sau, pur și simplu, îți place să ai informații din orice domeniu, află cum ar trebui să fie construită în mod corect fundația unui imobil, astfel încât durabilitatea acestuia să se mențină în timp.

Pregătirea terenului pentru fundare

Realizarea unei fundații în construcții este un proces complex, de care depinde o întreagă clădire, dar și cele adiacente, iar, uneori, chiar și viețile oamenilor. Din acest motiv, orice greșeală trebuie să fie evitată, astfel încât să nu apară probleme la nivelul punerii în operă a lucrării.

Terenul de fundare este primul aspect la care ar trebui să fii atent întrucât, caracteristicile acestuia pot spune multe despre carențele și valențele lui. Un teren de fundare slab va avea nevoie de întărire, fiindcă nu va putea susține efortul și încărcările venite din greutatea proprie a unei clădiri. Terenurile nisipoase sau cele aflate în apropierea unor surse de apă necesită o atenție deosebită și o evaluare atentă în vederea realizării unei fundații rezistente.

Pentru a verifica terenul de fundare, trebuie să faci un studiu geotehnic înainte de a demara lucrările de construire. Studiul geotehnic înseamnă, de fapt, un ansamblu de măsurători și de verificări ale solului, care te vor lămuri care sunt caracteristicile acestuia.

Prin studii de laborator se pot determina aceste caracteristici, iar, în funcție de ele, poți decide măsurile ce trebuie luate pentru a consolida terenul.

Studiul geotehnic va mai evidenția și alte aspecte: tipul solului, modul de comportare a acestuia la nivel seismic, adâncimea de îngheț, adâncimea la care se află pânza freatică dar și înclinația solului. 

Realizarea proiectului

Etapa de proiectare este foarte importantă, deoarece, în acest moment, pot fi calculate încărcările și se poate stabili modul de comportare al construcției sub încărcări. În conformitate cu modelarea structurală, se poate stabili tipul de fundație necesar, astfel încât rezistența clădirii să fie asigurată.

Proiectarea va scoate în evidență zonele cu probleme și va oferi și soluțiile potrivite pentru a remedia aceste cerințe.

În  cadrul proiectării vor exista două etape. Una va viza calculele matematice manuale, din care va reieși dacă fundația a fost sau nu concepută să reziste, iar în cea de-a doua se realizează modelarea experimentală, pe calculator, pentru a vedea exact cum se comportă clădirea sub sarcină.

Măsurarea terenului

După ce studiul geotehnic a fost realizat, iar măsurile de siguranță au fost luate în calcul, este momentul măsurătorilor aferente săpăturilor ulterioare. Aceste măsurători se pot face fie manual, fie prin topografie, și au rolul de trasa forma fundației, în vederea realizării săpăturilor.

Trasarea formei trebuie să coincidă cu specificațiile oferite de proiectant, deoarece acesta calculează fundația astfel încât ea să reziste solicitărilor. În cazul abaterilor, fie și minore, întreg calculul se schimbă și, în consecință, și modul de comportare al fundației și al clădirii.

Realizarea săpăturilor

Săpătura pentru fundație se poate realiza atât manual, cât și mecanizat, cu specificația că, deși pare cu mult mai simplu să apelezi la săpătura mecanizată, la anumite tipuri de fundații va fi nevoie de intervenție manuală.

La realizarea săpăturilor, se au în vedere dimensiunile oferite de proiectant, în speță dimensiunile în teren ale fundației: lungime, lățime și adâncime. Este din nou foarte important ca aceste dimensiuni să fie respectate, întrucât, chiar și adâncimea are un rol major în stabilitatea fundației.

Aceasta nu este o dimensiune aleasă aleatoriu, ci una calculată și stabilită în proiect, în funcție de caracteristicile terenului.

Turnarea betonului

Calitatea betonului este foarte importantă, atunci când vine vorba despre fundații. Este nevoie ca betonul să fie de calitate superioară și să aibă rezistențe mecanice foarte mari. Normativele de construcții recomandă folosirea betonului C12/15 sau, acolo unde este cazul, C16/20.

Aceste denumiri ale betonului sunt, de fapt, echivalentele B200 și B250 din normativele vechi cu denumirea specifică.

Se recomandă ca la fundații turnarea să fie continuă, mecanizat pe cât posibil și direct din cife. Este nevoie ca, după turnare, betonul să fie vibrat, pentru a fi eliminate golurile de aer din structură, goluri care pot slăbi structura.

Golurile trebuie evitate deoarece în cazul în care încărcările sunt distribuite punctual și distribuirea se face pe zona cu goluri, aceasta ar putea ceda, slăbind rezistența totală a clădirii.

Montarea armăturilor

Armarea fundațiilor este foarte importantă, pentru că armătura preia încărcările din beton, ajutând la o susținere puternică. Practic, oțelul folosit pentru armare poate, în cazul în care betonul colapsează, să mențină o structură în picioare, tocmai datorită rezistențelor mecanice superioare.

Oțelul rezistă foarte bine, atât la compresiune cât și la încovoiere, iar acest lucru ajută construcția prin faptul că îi este asigurat un surplus de rezistență. Armăturile fundației sunt realizate din bare de oțel și etrieri, dispuși constructiv în plan vertical, în vreme ce barele sunt așezate în plan orizontal.

Fundația se toarnă, mai apoi, până la nivelul de elevare, adică până când aceasta se ridică deasupra terenului. De aici, continuă un nou element constructiv și anume soclul clădirii.

Fără o fundație corect realizată, o construcție nu ar putea rezista. De asemenea, fără ca un teren să poată susține o fundație, fie ea și corect realizată, nimic nu ar fi posibil. Din acest motiv, toate etapele realizării unei fundații devin foarte importante și, la un moment dat, nu se va putea face un lucru fără a trece prin etapa aferentă.

Realizarea fundațiilor în mod corect este vitală, deoarece, o casă realizată bine începe cu o fundație echilibrată. În acest fel, pericolele sunt diminuate, iar șansele ca acea clădire să reziste în timp cresc simțitor.