Construirea unui acoperiș nu ar trebui să fie un lucru foarte dificil de făcut, mai ales câtă vreme există un proiect tehnic pe care să te poți baza. Acoperișul reprezintă ultimul pas în ceea ce privește realizarea unei construcții la roșu, pentru că, odată realizată structura acestuia, poți începe, treptat, să definitivezi aspectul locuinței tale. Care sunt etapele de construire ale acoperișului dar și care sunt materialele de construcții de care ai nevoie în realizarea unui acoperiș, afli citind materialul de mai jos.

Din ce este alcătuit acoperișul?

În general, există o tendință uzuală de a numi acoperiș doar învelitoarea casei, de orice tip ar fi ea. Dacă, până nu demult, casele erau acoperite cu azbest, iată că, de când acesta nu mai este permis, din cauza emisiilor de substanțe toxice, în timp, locul i-a fost luat de țiglă.

Astfel, la unison aproape, putem vedea o adevărată panoplie de învelitori din țiglă, durabile și rezistente, cu impact special din punct de vedere vizual.

Dar un acoperiș înseamnă mai mult decât culoare și aspect. Înseamnă funcționalitate și numeroasele materiale de construcții de calitate din care e construit. Astfel, în afară de elementele de lemn pentru schelet, vei avea nevoie și de țiglă, șindrilă sau tablă pentru acoperire.

Acoperișul este o structură de sine stătătoare, foarte importantă, de altfel, deoarece este și primul strat al clădirii care ia contact cu anumite încărcări și solicitări. Din acest motiv, din calcul rezultă și elemente de construcții ajutătoare, precum contravântuirile, care vor ajuta acoperișul să reziste, chiar și în ipoteza cea mai defavorabilă a încărcărilor.

Un acoperiș, așa cum ar trebui să rezulte el dintr-un calcul realizat în proiectul tehnic, este compus din:

  • Planșeu sau placa peste ultimul etaj. Poate fi realizat din lemn sau beton, însă trebuie perfect izolat fiindcă reprezintă o punte termică importantă, care nu ar trebui să permită schimburi majore de temperatură cu exteriorul.
  • Popi - stâlpii de susținere ai acoperișului, în plan vertical
  • Cosoroaba - elemente de susținere orizontale, pe care se sprijină structura de acoperiș
  • Pene - elemente ajutătoare din lemn, dispuse în plan orizontal. Penele pot fi: de creastă, curente, de streașină
  • Căpriori - elemente din lemn, din structura acoperișului, pe care este montată astereala
  • Astereală - șipca din lemn sau scândură, pe care se montează învelitoarea
  • Rigle
  • Coama - elementul de construcție din punctul cel mai înalt, care unește pantele acoperișului. Coama casei, adică închiderea acoperișului în punct superior.
  • Învelitoarea acoperișului - realizată din diferite materiale, în funcție de solicitările beneficiarilor și de recomandările proiectantului sau ale firmei de construcții (șindrilă bituminoasă, tablă sau țiglă)

Cum se montează elementele acoperișului

Fiecare element de construcție își are rolul său, iar montajul trebuie să fie făcut etapizat, respectând proiectul, dar și caracteristicile de siguranță și stabilitate în teren. Structura sau scheletul acoperișului se realizează din lemn, fiind o structură ușoară, peste care se montează învelitoarea. Etapele de dispunere a elementelor constructive ale acoperișului sunt următoarele:

Montajul popilor

Popii sunt, de fapt, elemente de lemn, care se ridică în plan vertical, pentru a susține elementele constructive. Ei pot fi priviți ca fiind stâlpii de sprijin ai acoperișului, iar greutatea lor este susținută de bârne. Popii sunt pregătiți la anumite dimensiuni, calculate prin definirea pantei acoperișului și a înălțimii acestuia.

Montajul căpriorilor

După realizarea structurii cu popi și bârne, este rândul căpriorilor să fie montați, pentru a oferi, astfel, o formă acoperișului. Căpriorii vor fi acoperiți de astereală mai apoi, drept pentru care este nevoie de un montaj corect, respectând panta indicată în proiect, astfel încât toți căpriorii să se poată întâlni la același unghi de înclinare la coamă.

Fiecare element constructiv nou adăugat se verifică, din punct de vedere al stabilității, și se asigură folosind pene și contravântuiri, astfel încât construcția să fie stabilă.

Este important ca structura să nu cedeze sub sarcină, mai ales că este expusă unui număr mare de încărcări: zăpadă, vânt, gheață, ploaie, soare puternic și, nu în ultimul rând, greutate proprie.

Specialiștii proiectanți iau, adesea, în calcul situația cea mai defavorabilă a încărcării. Aceasta se poate traduce printr-un cumul de încărcări luate în același timp, adică cele expuse anterior plus încărcarea seismică. Modelul de calcul este, în mod cert, exagerat, deoarece situația în care toate încărcările să apară în același timp, este, practic, imposibilă.

Totuși, în acest fel, este modelată structural, în calcule, încărcarea maximă pe care o poate suporta o clădire.

Montajul învelitorii

După ce întregul schelet de lemn (sau metal în anumite cazuri) este realizat, se poate trece la acoperirea structurii. Având în vedere că aceasta este acoperită, uneori, beneficiarii iau în calcul folosirea scândurilor pentru astereală, sau chiar a cofrajelor, pentru că nu este vizibilă efectiv (fiind acoperită de învelitoare).

Învelitoarea se face, din ce în ce mai adesea, din țiglă, însă, există și opțiunea folosirii plăcilor de tablă. Acestea sunt ușoare și nu aduc un plus de greutate structurii. În acest fel, este eliminată încărcarea suplimentară a construcției, însă, tabla se poate deteriora în timp și va necesita intervenții și mentenanță. Pe de altă parte, țigla pare a fi un material foarte rezistent și deosebit de estetic, mai ales că oferă și o gamă amplă de culori.

La finalul realizării lucrării, ai în vedere și realizarea sistemelor corecte de eliminare a apei provenite din precipitații, în speță, a sistemului de colectare pluvială. Format din burlane și jgheaburi, acesta este realizat, integral, din tablă și ajută la eliminarea în siguranță a apei, astfel încât aceasta să nu se infiltreze în structura casei.

Este important ca burlanele să fie continue în plan vertical pe structura casei și să asigure eliminarea apei în siguranță, în afara trotuarelor perimetrale dispuse împrejurul clădirii.

Practic, acestea au exact acest rol, de a proteja casa de apa ce se acumulează din precipitații, drept pentru care structura burlanelor poate fi prelungită peste trotuar. Jgheaburile trebuie sudate astfel încât să fie etanșe și să nu permită scurgerea apei la îmbinări.

acoperis tigla

Nu în ultimul rând, ai în vedere și izolarea acoperișului, mai ales dacă acesta se va transforma într-o mansardă locuibilă. Acoperișul este, prin definiție, o punte termică și, de aceea, va avea nevoie de sisteme de izolare performante, pentru a reduce consumul și cheltuielile și pentru a vă oferi un spațiu cât mai confortabil cu putință.