Regulamentul promoției - "Cumpără 19 paleți BCA Macon cu grosime de 20 cm și primești 1 palet la 1 leu."

 • § 1 Dispoziții generale

  1. Prezentul regulament definește regulile de folosire pentru utilizatori ale secțiuni ”Promoții” din cadrul Building Companion.
  2. Organizatorul este Xella RO cu sediul în  Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua București-Ploiești, Nr. 1A, Bloc Clădire C, Etaj 3, Ap. FN, cod poștal 013681, înscris în Registrul Comerțului București sub nr. J/40/15715/2005, CIF RO 17954562, reprezentată legal prin Administratorii Marius Dragne și Mădălina Nicola („Organizator” sau „Xella”).
  3. Programul de ”Promoții” este derulat pe platforma Building Companion în cooperare cu depozitele de materiale de construcții care operează în județele AB, AR, BH, BN, CS, CJ, HR, HD, MM, MS, SJ, SM, SB, TM, BV, CV, VL, care sunt înscrise/înregistrate în program și sunt incluse în lista depozitelor partenere din platformă („Depozite de materiale de construcţii").
  4. Programul de ”promoții” se adresează tuturor participanților la program.
  5. Voucherul aferent prezentei promoții poate fi descărcat de pe platforma https://www.building-companion.ro de la 03.08.2022 până la epuizarea numărului disponibil de vouchere, menționat la punctul § 1.6., dar nu mai târziu de 30.11.2022. Data până la care se pot descărca vouchere aferente prezentei promoții a fost prelungită de la 31.10.2022 la 30.11.2022. 
  6. Prezenta promoție cuprinde un număr limitat de 1000 de vouchere care pot fi descărcate în perioada menționată la punctul § 1.5.
  7. Voucherele descărcate, emise către participanții la program, pot fi utilizate până la 30.11.2022. ( „Perioada de valabilitate a voucherului” ). Durata limită de utilizare a voucherelor a fost prelungită de la 31.10.2022 până la 30.11.2022, inclusiv pentru voucherele care la descărcare au avut menționată ca durata limită de utilizare data 31.10.2022.
 • § 2 Definiții

  • Termenii folosiți în regulamente au următorul sens:
   a. Building Companion sau Platformă – platformă web multifuncțională administrată de Xella, disponibilă la https://www.building-companion.ro
   b. Cont - o parte distinctă a Platformei destinată utilizatorilor, care include informații despre utilizator, conținutul postat de acesta și alte activități desfășurate de acesta pe Platformă;
   c. Partener Building Companion sau Partener – o entitate profesională care oferă servicii de construcții ca parte a activității de afaceri, în special firme de construcţii, arhitecţi, societăţi comerciale, şefi de şantier, topografi, care prezintă gama de servicii pe care le oferă pe Platforma;
   d. Conţinut - materiale postate de utilizatori sau parteneri pe platformă, în special, comentarii, fotografii, grafică, alte texte sau materiale audiovizuale;
   e. Utilizator– o persoană fizică care folosește Platforma, în baza Regulamentului utilizatorului platformei Building Companion.
   f. Depozit de materiale de construcții - o persoană juridică care derulează o afacere în domeniul vânzării de materiale de construcții în România și care este înregistrat/înscris în platformă;
   g. Expert în construcții – un arhitect sau o entitate care oferă alte servicii de consultanță în domeniul construcțiilor și care este înregistrat pe platforma Building Companion ca profesionist;
   i. Regulamentul utilizatorului platformei Building Companion – regulament care defineşte regulile de folosire a platformei Building Companion de către utilizatori, inclusiv cerințe tehnice,  condiții de utilizare, și alte probleme legate de folosirea platformei de către utilizator, aplicabile tuturor serviciilor furnizate de Platforma, disponibil la: https://building-companion.ro/documente/regulament-platforma-building-companion/regulament-clienti?form=%2F
   j. Voucher - un document în formă electronică marcat cu un număr secvențial, care dă dreptul participantului să achiziționeze bunuri conform prezentei promoții  prin intermediul depozitelor de materiale de construcţii
   k. Participant la programul ”Promoții Building Companion” – Un utilizator care îndeplinește toate condițiile prevăzute la punctul §3 din prezentul document.
 • § 3 Participanții la Programul ”Promoții Building Companion”

  1. Un Utilizator care îndeplinește toate condițiile următoare devine Participant al Programului Promoții:

   a. este utilizatorul unui cont de pe platformă;
   b. a activat voucherul în legătură cu construcția necomercială a unei case unifamiliale pentru nevoile de locuire ale Utilizatorului;
   c. cumpără de la depozitele de materiale de construcție unde dorește să folosească voucherul pentru mărfurile acoperite de Building Companion, o cantitate cel puțin egală cu cantitatea indicată în Anexa nr 1 la prezentul Regulament;
   d. a acceptat Regulamentul Secțiunii de Promoții și Termenii și condițiile platformei Building Companion.
  2. Participantul la programul de promoții poate autoriza pe cineva din familia sa să utilizeze voucherul în numele său.
  3. Angajații depozitului de materiale de construcții nu au dreptul de a participa la Programul de Promoții. Tentativele de fraudă identificate de Organizator pot duce la scoaterea depozitului de materiale de construcții din platformă.
  4. Angajaţii Organizatorului nu au dreptul de a participa la Programul de Promoții. 
  5. Participanții, la prezentul Program de Promoții, declară pe proprie răspundere că au înțeles faptul că scopul acestui Program de Promoții este acela de a furniza facilitățile prevăzute la achiziționarea materialelor de construcții, persoanelor fizice, care doresc sa realizeze o construcție necomercială – „o casă unifamilială, pentru nevoile proprii de locuire”.
  6. Participanții, la prezentul Program, declară pe proprie răspundere că au citit și înțeles prevederile prezentului regulament și că folosesc materialele de construcții aferente voucherului descărcat, exclusiv pentru realizarea unei construcții necomerciale a unei case unifamiliale, pentru nevoile proprii de locuire. 
 • § 4 Termeni de utilizare ai Secțiunii de Promoții din Building Companion

  1. Programul de ”Promoții” permite participantului să achiziționeze produsul acoperit de Programul de ”Promoții” la un preț nu mai mare decât cel specificat în anexa 1 sau ținând cont de reducerea specificată în anexa 1. Prețurile enumerate vor fi însoțite de fiecare dată de costurile de paletizare și costurile de transport (în conformitate cu prețul practicat de depozitele de materiale de construcții).
  2. Pentru a beneficia de promoție, participantul ar trebui:
   a. să descarce voucherul menționat la punctul §3, clauza 1 b) din prezentul Regulament, folosind website-ul dedicat Building Companion și să furnizeze următoarele informații: număr de telefon pt contact, nume și prenume, adresă email și locația sau codul poștal al proiectului de construcție;
   b. să furnizeze codul voucherului activ către depozitul de materiale de construcții de la care va achiziționa bunurile acoperite de promoție, cel puțin în cantitatea indicată în anexa 1 la regulamente.
  3. Un voucher poate fi utilizat doar o singură dată.
  4. Poate fi utilizat un singur voucher de către un participant al Programului de ”Promoții” pentru fiecare tip de produs disponibil pe platforma Building Companion.
  5. Voucherul poate fi utilizat numai pentru construcția necomercială a unei case unifamiliale.
  6. În ceea ce privește casa unifamilială, un singur voucher poate fi utilizat pentru fiecare tip de produs disponibil pe platforma Building Companion, în special, nu este permis ca mai mulți participanți să utilizeze vouchere pentru același tip de produs pentru aceeași casă unifamilială.
  7. Participantul la Programul ”Promoții” nu are dreptul să primească echivalentul în numerar în schimbul voucherului.
  8. Organizatorul are dreptul de a refuza utilizarea voucherului sau de anulare a acestuia în cazul în care Participantul la Programul ”Promoții Building Companion” nu reușește să achiziționeze produsele cel puțin în cantitatea specificată în anexa 1 la prezentul regulament, în cazul anulării comenzii de către participantul la programul de promovare, al rezilierii contractului de vânzare-cumpărare de către participantul la Programul ”Promoții” sau al cumpărării de produse într-un alt scop decât construcția unei case unifamiliale în scopuri necomerciale sau încălcând prevederile prezentului Regulament.
  9. Programul ”Promoții Building Companion” este independent de ofertele promoționale oferite de depozitele de materiale de construcţii.
  10. Voucherul nu acoperă costurile de livrare și paletizare a unității de produs incluse în Programul ”Promoții”.
  11. După expirarea perioadei de valabilitate a voucherului, voucherul neutilizat și dreptul participantului la Programul ”Promoții Building Companion” de a cumpăra produsele din promoție la un preț preferențial sau cu o reducere, în conformitate cu alin. 1 expiră.
  12. Organizatorul are dreptul să verifice voucherul și datele participantului la Programul ”Promoții” pentru a verifica dacă voucherul este utilizat în conformitate cu regulile cuprinse în regulamente, în special pentru a confirma identitatea utilizatorului. Dacă verificarea de mai sus nu este posibilă, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuză utilizarea voucherului sau de anulare a acestuia.
  13. Vânzătorul produsului acoperit de Programul ”Promoții Building Companion” este Depozitul de materiale de construcţii și toate reclamațiile legate de bunurile achiziționate acoperite de Programul ”Promoții Building Companion” ar trebui să fie îndreptate către acesta. Xella nu este un reprezentant, agent sau împuternicit al Depozitului de materiale de construcţii, în niciun fel legal sau faptic.
  14. În problemele care nu fac obiectul prezentelor reglementări, se vor aplica prevederile „Termeni și condiții ale platformei Building Companion”. Normele pentru protecția datelor cu caracter personal care nu sunt indicate altfel în program sunt stabilite în „Politica privind protecția datelor”, care constituie o anexă la prezentul regulament.
 • § 5 Taxe și impozite

  Organizatorul Promotiei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

 • § 6 Litigii

  Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și Participantii la Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din București. Eventualele sesizări legate de derularea Promoției se vor putea trimite către Xella RO, pe adresa de email suport@building-companion.ro  în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data achiziției, dar nu mai târziu de 1 lună de la data încheierii promoției. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo sesizare.

 • § 7 Întreruperea Promoției

  Organizatorul îsi rezerva dreptul de a întrerupe Promotia oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a beneficiarilor prin afisarea pe site-ul www.building-companion.ro . Prezenta Promoție poate înceta și în cazul apariției unui eveniment care constituie caz de forță majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Promoției să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisă de lege. Forta Majora, definită conform art.1351 Cod civil, este evenimentul imprevizibil și de neînlaturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 • § 8 Anexa nr. 1

  Tabel promotie BCA Macon 19+1

   

   

   

arrow right